Vondelschool renovatie van start

De Vondelschool in Bussum huist in een fantastisch oud schoolgebouw uit 1905. De school die erg in trek is bij ouders, was toe aan een grote renovatie om het gebouw meer toekomstbestendig en geschikt te maken voor moderne onderwijsmethoden.

Het bijzondere gebouw werd in 2020 aangemerkt als gemeentelijk monument.

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Gooise Meren dat in 2017 is vastgesteld, is voor de renovatie een groot bedrag opgenomen om het pand van onder tot boven aan te pakken.

Pand Vondelschool Bussum uit 1905

Het bestuur van de school heeft na het vaststellen van het IHP in 2017 onderzocht hoe de renovatie kan worden uitgevoerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat extra budget nodig was om het gebouw voor de komende 40 jaar te renoveren. In december 2021 heeft de gemeenteraad unaniem het krediet voor de renovatie vastgesteld waardoor de Vondelschool echt kon beginnen.

Op 13 mei 2022 ondertekenden het bestuur van de Vondelschool en bureau Hevo het contract voor het risicodragend projectmanagement (RPM). Binnen het RPM contract worden risico’s van het bestuur overgenomen voor Hevo.

Bestuursleden Marianne Hersbach- Driessen en Hans van der Stok ondertekenen de overeenkomst met Ewoud van der Sluis van Hevo.

Het Projectmanagementbureau is adviseur van het bestuur van de Vondelschool bij de renovatie.