Het Projectmanagementbureau is initiatiefnemer van Groene Hart Ondernemers. Groene Hart Ondernemers is een samenwerking tussen ondernemers die een bijdrage willen leverend aan een duurzamere leefomgeving.

Groene Hart Ondernemers is een stichting in oprichting die is ontstaan vanuit de noodzaak om iets aan de wereldwijde klimaatverandering te gaan doen om onze wereld te behouden en beschermen. Samen met haar leden (ondernemers) leveren we een bijdrage voor én met de maatschappij. 

Wilt u ook bijdragen aan Groene Hart Ondernemers? Kijk op de website van of laat het ons weten via info@groenehartondernemers.nl.