Voor de gemeente Leiden voert Het Projectmanagementbureau het projectmanagement uit.

Dit rijksmonument uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, met een bijzonder rijk gedetailleerd interieur, wordt verbouwd tot een eigentijdse en aantrekkelijke werkomgeving. Na de verbouwing zal het stadhuis plaats bieden aan ongeveer drie keer zoveel medewerkers dan in de huidige situatie. Daartoe worden de indeling van de begane grond en de installaties aangepakt maar ook zaken uit het oorspronkelijke ontwerp in ere hersteld, zoals een grote vide in de foyer en het open maken van het binnenhof, dat een groene invulling krijgt.

De opgave voor het ontwerp van het Stadhuis van Leiden Office Winhov en Studio Linsse was om:• het Stadhuis toekomstbestendig te maken met behoud van de oorspronkelijke grandeur van het ontwerp van architect J.C. Blaauw• het Stadhuis geschikt te maken voor de nieuwe manier van werken van de gemeente Leiden• het inpassen van installaties die het Stadhuis energetisch verduurzamen• met de nieuwe binnentuin bij te dragen aan de ecologie van de stad Leiden en zorgen voor gezond binnenklimaat• een plaats te creëren waar Leidenaren en bezoekers graag komen, met een gastvrij welkom van de gemeente en haar bestuur

Het werk is reeds aanbesteed en gegund aan Du Prie Bouw en Ontwikkeling.

Het stadhuis wordt tijdens de renovatie verlaten. De ambtenaren, het College van B&W en de Gemeenteraad nemen tijdelijk hun intrek in het nieuwe Stadskantoor naar Leiden CS. De gemeenteraad zal in deze periode vergaderen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De renovatie van het stadhuis is begin januari 2020 begonnen en is in mei 2022 gereed. Vervolgens wordt na afronding van de renovatie het stadhuis weer ‘ingehuisd’. De ambtenaren, gemeenteraad en College van B&W zullen vanaf 1 september 2022 volledig gebruik maken van het verbouwde stadhuis.

Afbeeldingen: Office Winhov.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Geleverde diensten: Projectmanagement

Periode: december 2019- juli 2022