Duurzame Reconstructie Openbare ruimte en Infrastructuur

Het Leiden Bio Science Park, gelegen in de stad Leiden, is een toonaangevend centrum voor biomedisch onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Het park heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand ecosysteem voor life sciences en gezondheidsgerelateerde technologieën. 

Met een indrukwekkende concentratie van biomedische bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en ziekenhuizen is het Leiden Bio Science Park een broedplaats voor baanbrekende ontdekkingen en ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg. De aanwezigheid van instituten zoals het Leiden University Medical Center (LUMC), gerenommeerde bedrijven zoals Janssen Vaccines, en onderzoekscentra zoals TNO hebben het park wereldwijde erkenning opgeleverd.

PlankaartLeiden BioScience Park

Het park fungeert als een dynamische hub waar academische kennis en commerciële innovatie samenkomen. Dit heeft geleid tot een vruchtbare omgeving waar nieuwe geneesmiddelen, medische apparaten en therapieën worden ontwikkeld en getest. Het samenbrengen van onderzoekers, bedrijven en investeerders heeft geresulteerd in een constante stroom van vooruitgang en samenwerking binnen de life sciences.

Het Leiden Bio Scienpark is in ontwikkeling en moet zo aantrekkelijk mogelijk worden voor bedrijven, studenten en inwoners van Leiden om zich hier te vestigen. De aanwezigheid van een goede en veilige infrastructuur in het Leiden Bio Science Park is daarvoor essentieel.

In het project genaamd “Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur – DRORI” ontwikkelen de gemeente Leiden en Universiteit Leiden samen de reconstructie van deze openbare ruimte en infrastructuur in het Leiden Bio Science Park. Dit project heeft voor de gemeente Leiden hoge prioriteit en is erg belangrijk vanwege de grote belangen die met de ontwikkeling van dit gehele gebied gemoeid zijn. Maurice Ellenbroek van Het Projectmanagementbureau is vanuit de Gemeente Leiden vanaf april 2023 betrokken bij dit project als Senior Projectmanager.     

Het doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit die past bij het grootste innovatie district op het gebied van Life Sciences & Health in Nederland. Het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid voor met name voetgangers en fietsers in het gebied is een belangrijk onderdeel van het plan. Hiervoor wordt een vrij liggend voet en fietspad, genaamd de “Hartlijn”, aangelegd die herkenbaar door het Leiden Bio Science Park loopt en die alle centrale plekken onderling met elkaar verbindt.

Er is ook aandacht voor verbetering van de biodiversiteit en klimaatadaptie in het Leiden Bio Science park. Hiervoor worden o.a. veel bomen geplant danwel behouden, wordt de officinalis aangelegd (groenvakken door het gehele plan met daarin een diversiteit aan medicinale planten) en worden natuurvriendelijke oevers en wadi’s aangelegd.       

Door o.a. de aanwezigheid van de vele stakeholders en ontwikkelingen als nieuwbouw en aanleg van warmtelinq door Vattenfall op het Leiden Bio Science Park maakt de realisatie van het project DRORI erg complex en uitdagend. Dit vraagt voortdurend nauwe afstemming en aandacht voor goede omgevingsmanagement en zorgt er ook voor dat het gehele project in diverse faseringen uitgevoerd dient te worden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de BAM gecontracteerd. De Gemeente Leiden werkt middels een bouwteamcontract samen met de BAM aan verdere uitwerking van het ontwerp om vervolgens de verschillende fases te realiseren.    

Wil je meer weten of dit project? Neem dan contact op met Maurice Ellenbroek, Senior Projectmanager van Het Projectmanagementbureau.