Voor de gemeente Schouwen Duiveland verzorgt Het Projectmanagementbureau de aanbesteding van de raamovereenkomst Infrawerken.

Het was de wens vanuit de gemeente om de raamovereenkomst die sinds 2014 liep, met verbeterpunten wederom Europees aan te besteden. Het PMB heeft voor de aanbesteding eerst een contracteringsstrategie opgesteld. Een belangrijk onderdeel in de contracteringsstrategie was de evaluatie van de ‘oude’ raamovereenkomst. Na het doorlopen de evaluatie zijn de verbeterpunten verwerkt in de nieuwe raamovereenkomst met de bijbehorende (proces)eisen en de selectiecriteria.

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen Duiveland

Geleverde diensten: Aanbestedingsadvies

Periode: juli 2021- juni 2022