De “Nieuwe” Kiltunnel is af.

Al in 2015 werden de eerste verkenningen gedaan. Toen al was bekend dat er aan de Kiltunnel groot onderhoud gepleegd moest worden. Arie Bras, directeur van de Kiltunnel ging langzaamaan zijn team samenstellen om deze megaklus vorm te geven en uit te voeren. Peter Regtering van Het Projectmanagementbureau BV mocht zich, via het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD), in 2017 bij het projectteam voegen in de rol van Procesmanager. Vanaf het prille begin leidde hij samen met de Projectmanager Harry de Haan dit project.  

Kiltunnel in de avond.

Een groot team van het IBD stond hen bij in de voorbereiding en uitvoering. Toch was het de kennis, ervaring en kunde van Arie, Harry en Peter die de basis vormde van dit project. In de periode 2018-2019 werd het project voorbereid in samenwerking met het IBD. Vervolgens werd er een partner met uitvoeringskennis bij gezocht om in Bouwteamverband het ontwerp van architect Mazin Abdullsada en het onderhoud van de tunnel tot een uitvoeringsgereed ontwerp en bestek te maken. Het Bouwteam had plaats in de periode 2019-2020. Op 28 oktober 2020 werd na een succesvol prijsvormingstraject de ondertekening op een feestelijke wijze gevierd van de aannemingsovereenkomst tussen de Kiltunnel en de Bouwteam-partner sKILs (Mourik Infra BV en Dynniq Nederland).

Na bijna 2 jaar in de steigers te hebben gestaan is de Kiltunnel weer helemaal up-to-date en kan de Kiltunnel-organisatie vanuit haar nieuwe kantoor en tolplein, de tunnel voor tenminste 20 jaar op een veilige wijze exploiteren. De uitvoering was geen sinecure. Op slechts 3 volledige verkeersafsluitingen na – allen eerder klaar dan gepland – bleef de tunnel open en kon het verkeer gebruik blijven maken van deze tunnel. Ondanks stijgende Corona-cijfers, stijgende materiaalkosten en haperende leveringen vanwege de geopolitieke problemen, is de tunnel toch binnen budget en planning in beheer overgedragen aan het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Na een aantal restpunten te hebben afgewerkt start in 2023 de onderhoudsfase.

Peter kijkt terug op een leerzaam en geslaagd project en feliciteert de Kiltunnel met haar prachtige nieuwe onderkomen en gerenoveerde tunnel. Ook is hij trots op iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. Hij waardeert de openheid, het respect en het vertrouwen van zijn opdrachtgever (de Kiltunnel), kernwaarden die ook in het DNA zitten van hem en het Projectmanagementbureau BV. Heb je vragen over dit project, neem gerust contact op met partner en senior- adviseur Peter Regtering.