Het project ‘EEF Kijkduin’ betreft de realisatie van een nieuwe ondergrondse Fietsenstalling in Kijkduin- Bad ter plaatse van het Deltaplein, onder de te realiseren maaiveldinrichting. Het Deltaplein ligt ten oosten van de kust, ten noorden van het winkelcentrum en ten zuiden van het Hotel NH Atlantic.

Het Deltaplein vormt een belangrijke verbinding tussen de Kijkduinsestraat met het strand en de ontsluiting voor het winkelcentrum en Hotel NH Atlantic. Het Deltaplein levert daarmee een belangrijke functie aan Kijkduin-Bad.

Er worden twee nieuwe ondergrondse parkeergarages gerealiseerd, welke gelegen zijn onder het winkelcentrum en woningbouwcomplex en Hotel NH Atlantic.

Het College van B&W heefdt besloten dat beide ontwikkelingen één ondergrondse gecombineerde inrit diende te krijgen. Hiertoe dient vanaf de Kijkduinsestraat een ondergrondse inrit gerealiseerd te worden, waarna deze uitkomt op een ondergrondse verbindingstunnel welke aansluit op de intredepunten van de betreffende parkeergarages.

De verbinding Deltaplein welke de Kijkduinsestraat verbindt met de Hoek van Hollandlaan blijft behouden en zal in de toekomstige situatie over het intredepunt van de Entree heen lopen.

Het Projectmanagementbureau verzorgde de contracteringsstrategie, de aanbesteding voor het hybride bouwteamcontrac en begeleidde de bouwteam- en realisatiefase.