In de gemeente Zoetermeer is besloten om op de locatie Markt 10 woningen te realiseren gecombineerd met voorzieningen. Hiertoe worden twee kwalitatief hoogwaardige woontorens gerealiseerd, met een een parkeergarage en mogelijk een fietsenstalling onder de Markt. De gemeente maakt tevens een kwaliteitsslag door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden in de stad te maken, met aandacht voor groen en open water zodat een levendige verblijfsplaats ontstaat. In combinatie met woningbouw ontstaat een kwalitatief hoogwaardig woon- en verblijfsgebied.

Het Projectmanagementbureau is contractadviseur en verzorgt de aanbestedingen van alle benodigde ingenieurs- en adviesdiensten ten behoeve van dit project.