De Dunamare Onderwijsgroep te Haarlem realiseert nieuwbouw voor Het Schoter, een middelbare school voor mavo, havo, vwo en tweetalig onderwijs. De nieuwbouw is een uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. 

Nieuwbouw Het Schoter – Dunamare Onderwijsgroep Haarlem

De school is gehuisvest in een gebouw aan de Sportweg 9 in Haarlem. Het is een gebouw uit 1972 waar met het huidige aantal leerlingen (ca. 1400) sprake van een ruimtetekort. Voor een toekomstbestendige en werkbare situatie voor de school is uitbreiding van het bestaande gebouw noodzakelijk.

Het Projectmanagementbureau verzorgt, samen met 4Building, de Europese aanbesteding (niet- openbare procedure) van de bouwteam partner die de nieuwbouw zal realiseren.