Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen Duiveland ondertekend

De gemeente Schouwen Duiveland had in de periode 2013- 2022 een raamovereenkomst voor infrastructurele werken met zes marktpartijen lopen. Omdat de raamovereenkomst afliep, is een Europese aanbesteding doorlopen om partijen te contracteren voor de nieuwe raamovereenkomst.

Op 30 juni 2022 is deze nieuwe raamovereenkomst Infrawerken tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis van Schouwen Duiveland door wethouder Jacqueline van Burg en de zes nieuwe raamcontractanten ondertekend. De raamcontractanten De Bokx, Gebr. Moerland, Heijmans, Lindeloof, MJ Oomen en Van Gelder gaan de komende 4 jaar (met optioneel 4 jaar verlenging) de infrawerken in de gemeente uitvoeren.

Ondertekening raamovereenkomst Infrawerken Schouwen Duiveland gelukt

De raamcontractanten werden door de gemeente verrast met een wijnkistje van Wijnhoeve de Kleine Schorre. En na een gezamenlijke brainstorm over de invulling van de raamovereenkomst en het maken van afspraken, werd er natuurlijk afgesloten in De Gekroonde Suikerbiet (‘de Biet’).

Borrel in ‘de Biet’

Voor de gemeente heeft Het Projectmanagementbureau het complete traject begeleid: evalueren van de ‘oude’ raamovereenkomst, doorvoeren van verbeteringen in contract- en aanbestedingsdocumenten, opstellen contractdocumenten en begeleiden van het proces van aanbesteding, beoordeling en gunning.